Arbeidsduurverkorting (adv) en arbeidstijdverkorting (atv) zijn roostervrije uren. Beide zijn bedoeld om dagen van

Lees verder

Onbetaald verlof neem je een periode van je werk op waarin je geen salaris

Lees verder

Als je besluit om te stoppen met je baan, zul je ontslag moeten nemen.

Lees verder

Als je besluit om te stoppen met je baan, zul je ontslag moeten nemen.

Lees verder

Een proeftijd is een periode waarin zowel de werkgever als de werknemer het contract

Lees verder

Als je minimaal twee jaar in dienst bent geweest, ongeacht of hier sprake was

Lees verder