juni 21

Ziekteverzuim terugdringen: 3 tips 

  • Home
  • /
  • HR
  • /
  • Ziekteverzuim terugdringen: 3 tips 

Ziekteverzuim terugdringen is een belangrijke taak van de werkgever. Het is tevens iets wat continu aandacht vraagt. Om je medewerkers gezond te houden, is het van belang dat je weet hoe je kunt investeren in de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. Dit bedraagt het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving, waar nodig het inschakelen van een Gecertificeerde arbodienst en het tonen van meer betrokkenheid. Toch ligt het ziekteverzuim bij veel bedrijven hoger dan gewenst. Met alle gevolgen van dien. Daarom is het belangrijk dat je als werkgever weet wat je moet doen om het verzuim verder terug te dringen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Maar waar denk je dan aan? Hoe zorg je voor een gezonde werkomgeving voor alle medewerkers binnen jouw bedrijf? Hieronder volgen drie tips die hierbij kunnen helpen. 

1. Toon betrokkenheid 

Een betrokken werkgever is goud waard. Als een medewerker door ziekte of een ongeval langdurig is uitgeschakeld, is het van belang dat je toont dat hij of zij gemist en gewaardeerd wordt. Stuur eventueel een kaartje of informeer bij de werknemer wat jullie als bedrijf kunnen doen om hem te helpen. Overdrijf natuurlijk niet, want dit kan ook weer als extra druk worden ervaren. Denk ook mee of er manieren zijn waarop je er voor kunt zorgen dat de medewerker weer sneller aan de slag kan. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van vervangend werk of het verlagen van het aantal uren. Dit kan eventueel ook in overleg met een arboarts worden gedaan. 

2. Positieve werkomgeving 

Als medewerkers zich niet prettig voelen op de werkvloer, zullen zij ook sneller thuisblijven bij klachten. Bovendien loop je zo ook het risico dat zij mentale klachten zullen ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat je extra aandacht schenkt aan het creëren van een positieve werkomgeving. Een positieve werkomgeving is een plek waar er naar de medewerkers wordt geluisterd en waar de werklast niet te hoog ligt. Medewerkers moeten het gevoel hebben dat ze met alles bij jou terecht kunnen en dat er ook geluisterd wordt naar hun mogelijke hulpvragen. Als medewerkers zich gesteund voelen in hun werk, zullen zij sneller een stapje extra zetten en gemotiveerd zijn om te werken. 

Ga ook eens met medewerkers in gesprek. Hoe ervaren zij de sfeer op de werkvloer? Hoe zou het bedrijf kunnen helpen om deze sfeer verder te bevorderen? Deze informatie is erg waardevol. 

3. Houd medewerkers gezond 

Natuurlijk zijn ziekte en ongevallen nooit geheel te voorkomen. Toch zijn er wel dingen die je kunt doen om de gezondheid van je medewerkers te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van gezonde snacks of maaltijden en ruimte bieden voor meer beweging gedurende de werkdag. Je kunt ook mensen handvatten bieden om een betere balans tussen werk en privé te creëren. Zo voorkom je dat medewerkers uitgeschakeld raken doordat de druk te hoog wordt. Er zijn verschillende mogelijkheid om de vitaliteit van de medewerkers te bevorderen. Het is slim om deze te onderzoeken en hier meer informatie over te verstrekken met je medewerkers. Op die manier ondersteun je je medewerkers om gezond te blijven. 

Ook interessant:

Reactie achter laten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}