januari 21

Ondernemingsraad in 2021; zo zit het!

 • Home
 • /
 • HR
 • /
 • Ondernemingsraad in 2021; zo zit het!

Als je besluit om te stoppen met je baan, zul je ontslag moeten nemen. In de meeste gevallen is ontslag vrij simpel geregeld. 

Ontslag nemen tijdelijk contract

Als je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebt, dan moet er in je contract een mogelijkheid zijn opgenomen om het contract tussentijds op te zeggen. Als dit niet in je contract staat, dan betekent het dat je pas ontslag kan nemen als het contract afloopt. Je kunt eventueel wel ontslag nemen, maar dan ben je schadeplichtig naar je werknemer toe. 

Als je wel tussentijds kunt opzeggen, dan moet je de opzegtermijn in ogenschouw nemen. Dit zal bij een tijdelijk contract vaak 1 maand betreffen. 

Ontslag nemen vast contract

Bij ontslag nemen met een vast contract is de wettelijke opzegtermijn meestal een maand. In de cao of je contract kan echter iets anders staan. Ook is het zou dat de opzegtermijn toeneemt hoe langer je bij een bedrijf werkt. 

 • Korter dan 5 jaar in dienst: opzegtermijn één maand
 • Tussen de 5 en 10 jaar in dienst: opzegtermijn 2 maanden
 • Tussen de 10 en 15 jaar in dienst: opzegtermijn 3 maanden
 • 15 jaar of langer in dienst: opzegtermijn 4 maanden

Ontslagbrief

Als je ontslag neemt, is het verstandig om een ontslagbrief in te dienen. Dan staat er namelijk schriftelijk vast wanneer jij ontslag hebt genomen en wanneer jij uit dienst kan treden, dit met oog op de wettelijke opzegtermijn. 

In je ontslagbrief staat tenminste: 

 • Naam en adresgegevens van jou en het bedrijf
 • De datum waarop je ontslag neemt en, rekening houdend met de opzegtermijn, wanneer je uit dienst wilt treden
 • Dat je arbeidsovereenkomst opzegt 
 • Je handtekening

Ontslag met wederzijds goedvinden

Soms is het mogelijk om een akkoord met de werkgever te sluiten over een ontslag met wederzijds goedvinden. In het geval van een ontslag met wederzijds goedvinden, heb je nog steeds recht op een WW-uitkering. In dit geval is het namelijk niet jouw schuld dat je werkloos bent geworden. 

Vakantiedagen

Wanneer je je contract opzegt, wil je vaak ook je opgebouwde vakantiedagen opnemen. Hierdoor kun je immers sneller uit dienst treden. Toch zal niet elke werkgever met dit verzoek akkoord gaan. Een werkgever kan namelijk bezwaar maken tegen dit voorstel als er sprake is van gewichtige redenen. 

Als jij je baan op zegt dan moet je werkgever een vervanger weten te vinden. In de tussentijd is er niemand die die baan kan invullen en dat kan dus een gewichtige reden zijn waarom jij je vakantiedagen niet op kunt nemen. Uiteraard is het altijd mogelijk om met je werkgever afspraken te maken over de vakantiedagen, maar hou er rekening mee dat je werkgever wel een goede overdracht wilt zien. 

Vergoeding bij ontslag nemen

Als je zelf ontslag neemt dan heb je alleen recht op een transitievergoeding als deze beëindigd is als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Hiervoor moet je wel 24 maanden in dienst zijn geweest. Als er geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen, dan heb je ook geen recht op een transitievergoeding. 

Als er wel sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door je werkgever, maar je bent minder dan 24 maanden in dienst, dan zou je eventueel aanspraak kunnen maken op een billijke vergoeding. 

WW-uitkering bij ontslag nemen

Als je zelf ontslag neemt, heb je geen recht op een WW-uitkering. Je kunt alleen aanspraak maken op een WW-uitkering als jij ontslag kreeg buiten jouw schuld om. Als er redenen waren waarom jij wel ontslag moest nemen, denk bijvoorbeeld aan dreigementen op je werk, dan kan het zijn dat wel een WW-uitkering kunt aanvragen. 

Een aantal voorbeelden van bijzondere omstandigheden zijn: 

 • Wanneer je partner moet verhuizen voor zijn werk en jij daardoor meer dan 3 uur reistijd hebt. Hierdoor is het niet meer te doen om bij deze organisatie te blijven. 
 • Je werkgever dreigt met ontslag, je wordt gepest, en de werksfeer is zodanig vervelend dat je hier fysiek en mentaal onder lijdt. 
 • Je moet werken onder uitzonderlijke omstandigheden en je werkgever wilt deze niet verbeteren.

Ook interessant:

Ziekteverzuim terugdringen: 3 tips 

Hoe teambuilding op afstand organiseren?

Reactie achter laten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}