Arbeidsduurverkorting (adv) en arbeidstijdverkorting (atv) zijn roostervrije uren. Beide zijn bedoeld om dagen van ...

Lees verder

Onbetaald verlof neem je een periode van je werk op waarin je geen salaris ...

Lees verder

Als je besluit om te stoppen met je baan, zul je ontslag moeten nemen. ...

Lees verder

Als je besluit om te stoppen met je baan, zul je ontslag moeten nemen. ...

Lees verder

Een proeftijd is een periode waarin zowel de werkgever als de werknemer het contract ...

Lees verder

Als je minimaal twee jaar in dienst bent geweest, ongeacht of hier sprake was ...

Lees verder