Heffingskortingen zijn korting op de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. De overheid wil hiermee bepaalde

Lees verder

Een reorganisatie is een wijziging in een organisatie, vaak met serieuze gevolgen. Een deel

Lees verder

Een nul uren contract is een arbeidsovereenkomst waarin geen werkuren zijn opgenomen. Dit contract

Lees verder

Wanneer je ziek bent en geen vaste baan hebt, kun je aanspraak maken op

Lees verder

Bij een tijdelijk contract (contract voor bepaalde tijd) wordt een termijn afgesproken voor hoe

Lees verder

Een ontslagbrief is een brief die je opstelt als je ontslag neemt bij je

Lees verder