juni 25

Een holding opzetten? Zo ga je te werk

In dit artikel gaan we in op de holding BV. Wat is een holding precies en wat zijn de voordelen van een holdingstructuur? Voor we hier mee verder gaan vertellen we je eerst wat een BV zelf is.

Wat is een BV?

BV is de afkorting van besloten vennootschap. Het is een rechtspersoon. Het aandelenkapitaal is opgedeeld in aandelen. Die aandelen staan op naam en kunnen niet worden overgedragen. Vanwege de niet-overdraagbaarheid wordt dit type vennootschap besloten genoemd. Dat laatste is wettelijk zo geregeld. De statuten van de vennootschap kunnen daar wel van afwijken. De statuten kunnen bijvoorbeeld stellen dat de toetreding van aandeelhouders onderhevig is aan de goedkeuring van de andere aandeelhouders. 

De aandeelhouders zijn beperkt aansprakelijk voor de schulden die de vennootschap heeft. Dat is de voornaamste reden van de oprichting van een BV. Wel dient er een rechtspersoon te zijn aangewezen die namens de BV handelt.

Wat is een holding

Een holding, ook wel houdstermaatschappij genoemd, is een vennootschap. Als we praten in termen van hiërarchie, dan heeft een holding de hoogste positie binnen een cluster van bedrijven. Een holding bezit de aandelen van de andere bedrijven van het cluster. Laatstgenoemden worden aangeduid met de term werkmaatschappijen en de holding met de term moedermaatschappij.

De holding heeft geen eigen productie. De inkomsten zijn de winstuitkeringen van de werkmaatschappijen. Het holding bestuur heeft de overkoepelende leiding van het bedrijvencluster. Een holding kan eventueel slechts één aandeelhouder hebben. Zo’n holding wordt dan een persoonlijke holding genoemd.

Als we praten in termen van hiërarchie, dan heeft een holding de hoogste positie binnen een cluster van bedrijven.

Het doel van een holding

Er zijn verschillende redenen om een holding op te richten;

-   Geld besparen
Dankzij de deelnemingsvrijstelling en de werkkostenregeling

-   Ter bescherming
Als men voldoende aandelen van een beursgenoteerd bedrijf bij een holding onderbrengt, dan heeft men daar controle over. Dit verkleint het risico op een vijandelijke overname.

-   Risicospreiding
Je kunt allerlei zaken onderbrengen bij de holding, die je niet kwijt wilt raken als een werkmaatschappij failliet mocht gaan.

-   Vanwege belastingen
Het opzetten van een holdingsconstructie kan voordelig zijn om belastingtechnische redenen.

Op laatstgenoemde reden zullen we in de volgende paragraaf nader ingaan.

Opzetten van een persoonlijke holdingconstructie

Wil je zelf een holdingstructuur oprichten? Dan ga je als volgt te werk:

-   Twee BV.s worden gecreëerd

-   Een BV gaat functioneren als de werkmaatschappij

-   De andere BV wordt de holding

-   De ondernemer bezit de holding-aandelen

- De holding heeft de werkmaatschappij-aandelen in bezit 

Ook interessant:

Reactie achter laten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}