juli 18

Hoe kan een werkgever een arbeidsconflict oplossen?

  • Home
  • /
  • Ondernemen
  • /
  • Hoe kan een werkgever een arbeidsconflict oplossen?

Arbeidsconflicten komen veel voor. In het afgelopen jaar is het aantal arbeidsconflicten met 17% toegenomen. Zo blijkt uit de bedrijvenmonitor van Interpolis. In de dagelijkse praktijk van coachingsorganisatie en arbodienst ADXpert komen arbeidsconflicten veel. Bij ruim 20% van de ziekmeldingen ligt een conflictueuze situatie aan ten grondslag. In spreekkamer van de casemanager, bedrijfsarts of arbeidsdeskundige wordt vaak duidelijk dat bijvoorbeeld ruis in de communicatie, pesten op het werk of gebrek aan leiding de oorzaak is van het verzuim. 

Er kunnen ook conflicten ontstaan als werknemer als geruime tijd ziek is. De Wet verbetering Poortwachter schrijft voor dat de focus in het eerste ziektejaar ligt op het terugkeren in het eigen werk. In het tweede ziektejaar zal ook actief gezocht moeten worden naar ander passend werk bij de eigen werkgever en naar een passende functie bij een andere werkgever. Dat wordt in het vakjargon het eerste spoor en het tweede spoortraject genoemd. Een tweede spoortraject specialist van ADXpert vertelt over zijn ervaringen met conflicten in het tweede ziektejaar. Hij noemt het zijn top-3 van arbeidsconflicten tijdens ziekte. Het gaat om:

  1. De zieke werknemer ervaart in het tweede ziektejaar minder klachten. Het gaat iets beter en de werknemer wil proberen te gaat re-integreren in zijn eigen werk. De werkgever werkt daar niet aan mee. De argumenten die werkgever naar voren zijn tweeërlei: het tweede spoortraject loopt en de focus is vooral gericht op passend werk bij een andere werkgever. Intern loopt het werk gewoon door en er is nauwelijks tijd om werknemer te ondersteunen in het opbouwen in eigen werk.
  2. Er is een passende baan bij een andere werkgever gevonden en het bijbehorende loon is beduidend lager dan in het eigen werk. Werkgever vindt dat werknemer dit moet accepteren. De werkgever heeft daarmee de wetgeving aan zijn kant. De betrokken werknemer komt zo in een lastig parket. 
  3. Er zijn ziektesituaties waarbij het meer dan 104 weken, de verplichte loondoorbetalingsperiode, duurt voordat werknemer weer grotendeels hersteld is. Werknemer wil de WIA-aanvraag na 93 weken ziekte niet bij het UWV indienen en vraagt aan werkgever of de loondoorbetalingsperiode met 13 weken verlengd kan worden tot 117 weken. Werkgever wil daar niet aan meewerken. Werknemer kan zo de indruk krijgen dat werkgever van hem af wil 

De aanpak van een arbeidsconflict is niet eenvoudig en het verdient advies om daar professionals voor in te schakelen. Binnen de arbodienst ADXpert wordt vaak gebruik gemaakt van het instrument van het arbeidskundig consult of de inzet van een mediator. De praktijk wijst uit dat in ongeveer de helft van de situaties de arbeidsrelatie eindigt. Ook als het stopt is het van belang om dat zorgvuldig te doen en een exit met de menselijke maat uit te voeren. Werknemers verkeren vaak in een kwetsbare positie. Vanuit ADXpert staan we werknemers en werkgevers bij vanuit onze afdeling Rechtsbijstand.

Ook interessant:

Reactie achter laten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}