januari 5

Alles over: zorgverlof

  • Home
  • /
  • HR
  • /
  • Alles over: zorgverlof

Je kunt zorgverlof aanvragen wanneer een partner of kind ziek wordt en jij deze daardoor moet verzorgen. Tevens is het mogelijk om voor zieke ouders een aantal dagen te kunnen zorgen. 

Kortdurend zorgverlof

Je kunt kortdurend zorgverlof opnemen als iemand in je naaste omgeving ziek wordt en deze verzorging nodig heeft. Wel is het een voorwaarde dat jij de enige bent die deze zorg kan verlenen. Als iemand anders deze zorg op zich kan nemen, dan is er geen recht op kortdurend zorgverlof. 

Iemand die in het ziekenhuis ligt bijvoorbeeld krijgt al zorg, zodoende hoef jij deze verzorging niet te verlenen. Als ziekteverlof slechts nodig is voor 1 dag, bijvoorbeeld omdat een kind dat ineens ziek is geworden op school, dan is het mogelijk om calamiteitenverlof of ander kort verzuimverlof op te nemen. Dit verlof is er voor plotselinge situaties die meteen moeten worden opgelost. 

Langdurig zorgverlof

Bij een langdurend zorgverlof ga je tijdelijk in deeltijd werken, zodat je niet je inkomen verliest wanneer jij dit verlof opneemt. Een werkgever is namelijk niet verplicht om loon door te betalen tijdens een langdurend zorgverlof. 

Je vraagt een langdurend zorgverlof schriftelijk aan bij je werkgever. Dit moet je minimaal 2 weken voor het zorgverlof ingaat, indienen bij je werkgever. Je werkgever heeft dan een week om te beslissen of hij je verzoek inwilligt. Als hij dit niet doet, dan gaat je verlof gewoon in op de datum die jij hebt voorgesteld. 

Weigeren langdurig zorgverlof 

Je werkgever hoeft niet in te gaan op jouw verzoek tot langdurig zorgverlof en mag deze weigeren. Dit kan echter alleen wanneer het bedrijf in de problemen zou komen door het zorgverlof dat je aanvraagt. Je werknemer moet hier dus wel goede argumenten voor kunnen aandragen.

Als jullie er samen niet uitkomen, kun je altijd via de rechter een verzoek indienen om het verzoek in te willigen. Als het verlof al is ingegaan, bijvoorbeeld omdat de werkgever niet binnen een week heeft gereageerd, dan kan hij het verlof niet meer terugdraaien. 

Voor wie? 

Je kunt zowel kortdurend als langdurend zorgverlof aanvragen als mensen uit je omgeving ziek worden of hulpbehoevend zijn. Dit zijn de volgende personen: 

  • Kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten);
  • Anderen die deel uitmaken van uw huishouden (bijvoorbeeld een inwonende tante);
  • Bekenden (iemand met wie u een sociale relatie heeft. Bijvoorbeeld schoonouders, een buurvrouw of een vriend. De relatie moet wel zo zijn dat het aannemelijk is dat u de zorg moet verlenen).  Voorwaarde is wel dat u de enige bent die de zieke zorg kan geven.

Duur kortdurend zorgverlof 

Per jaar (maximaal 12 maanden) kun je maximaal 10 dagen kortdurend zorgverlof krijgen. Het verlof is daarbij gelijk aan ten hoogste 2 keer het aantal uren van jouw werkweek. 

Werk jij 40 uur, dan heb je recht op maximaal 10 dagen verlof (80 uur) per jaar. Mocht je slechts 2 dagen werk (16 uur), dan heb jij recht op 4 dagen (24 uur). In de cao kunnen afwijkende afspraken staan, alleen als deze er niet zijn dan geldt de bovenstaande regel. 

Duur langdurend zorgverlof

Doordat je bij een langdurig zorgverlof in deeltijd gaat werken kun je een periode van 12 weken de helft minder werken. Je kunt per jaar maximaal 6 keer de wekelijkse arbeidsduur opnemen. Dat wordt dan verdeeld over 12 weken. Bij 24 uur kun je dus maximaal 12 uur opnemen gedurende 12 weken. 

Als je besluit het verlof in 6 weken op te nemen (dus 24 uur voor een periode van 6 weken), weet dan wel dat je geen loon doorbetaald krijgt en je zonder inkomen zit. Ook dan krijg je alleen de 12 uur betaald die je werkt, niet de 12 uur die je besluit op te nemen. 

Inkomen tijdens zorgverlof 

Als er in de cao niks is opgenomen over een zorgverlof, betekent dat de wettelijke regeling geldt omtrent het inkomen. Dit betekent dat de werkgever minimaal 70% van het loon doorbetalen tijdens het zorgverlof. Als deze 70% minder is dan het minimumloon, dan ontvang je het minimumloon. 

Let op – dit geldt alleen voor een kortdurend zorgverlof. Bij een langdurig zorgverlof is de werkgever niet verplicht om je door te betalen. 

Werkloos of ziek tijdens zorgverlof

Als je werkloos wordt tijdens het zorgverlof, dan stopt het verlof direct. Mocht je ziek worden tijdens het zorgverlof, dan is het mogelijk om het verlof te stoppen in overleg met de werkgever.

Ook interessant:

Youngtimer regeling in 2021; zo zit het!

Reactie achter laten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}