januari 5

Alles over de WW-uitkering

 • Home
 • /
 • HR
 • /
 • Alles over de WW-uitkering

Als je binnenkort werkloos wordt dan kan het zijn dat je een WW-uitkering mag aanvragen. Dit is de Werkeloosheidswet en verzekerd u tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. Misschien loopt je contract af, je contract wordt ingekort en dus ga je onvrijwillig minder uren werken of de werkgever wilt zelfs overgaan tot ontslag. 

Recht op WW-uitkering

Je hebt recht op een WW-uitkering als je aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 • Verzekerd voor werkloosheid 
  Je bent verzekerd voor werkloosheid. Als je bij een werkgever in dienst bent geweest of momenteel bent, ben je verzekerd voor werkloosheid.  Alleen als je de AOW-leeftijd hebt bereikt, ben je niet meer verzekerd voor werkloosheid. 
 • Verlies van minimaal 5 uren per week 
  Je verliest 5 uur of meer werk per week en hebt geen recht meer op loon over deze uren. Als je dus een deel van je baan kwijtraakt, dan kun je ook een WW-uitkering aanvragen. Werkte je gemiddeld minder dan 10 uur per week? Dan bent u werkloos als u minimaal de helft van dit aantal uren en het loon over die uren kwijtraakt. Ook overuren tellen hierin mee. 
  Let op: krijgt u na uw ontslag meteen een nieuwe baan voor hetzelfde aantal uur of meer? En krijgt u minder loon? Dan kunt u geen WW-uitkering krijgen om uw inkomen aan te vullen.
 • Direct beschikbaar voor betaald werk 
  Je bent direct beschikbaar voor betaald werk. Begin dus bijvoorbeeld niet aan onbetaald werk zoals vrijwilligerswerk, dit kan namelijk een nieuwe betaalde baan in de weg staan, waardoor je het recht op WW verliest. 
 • In laatste 36 weken minstens 26 weken gewerkt 
  Je hebt in de laatste 36 weken voordat je werkloos werd minstens 26 weken gewerkt. Was je in die periode ziek, met zwangerschaps- en bevallingsverlof of nam je onbetaald verlof op? Of werkte je bijvoorbeeld als zelfstandige? Dan wordt er gekeken naar een periode waarin je wel minstens 26 weken hebt gewerkt. 
 • Geen schuld aan werkloosheid 
  Je bent niet door uw eigen schuld werkloos geworden. Als je door je eigen schuld werkloos bent geworden, krijgt je meestal geen WW-uitkering.

Wanneer ben je niet verzekerd voor de WW?

Je bent niet verzekerd voor een WW-uitkering als je: 

 • Met onbetaald verlof bent
 • Illegaal in Nederland verblijft
 • De AOW-leeftijd hebt bereikt
 • Minder dan 4 dagen werkt in dezelfde particuliere huishouding. In dit geval geldt namelijk de regeling ‘dienstverlening aan huis’ en aldus die regel ben je niet in loondienst. Je kunt wel een vrijwillige verzekering hebben afgesloten, zodat je wel verzekerd bent voor WW. 

Kortdurende WW-uitkering

Je hebt recht op een kortdurende WW-uitkering als je minimaal 25 van de afgelopen 36 weken voordat je werkloos werd, heeft gewerkt. Deze uitkering ontvang je dan 3 maanden.

Langdurende WW-uitkering

Je hebt recht op een langdurende WW-uitkerking als je 4 van de 5 kalenderjaren (voor het kalenderjaar waarin je werkloos werd) hebt gewerkt. Dit kalenderjaar telt mee als je hierin voor meer dan 208 uur loon hebt ontvangen.  

WW-uitkering aanvragen

Je vraagt een WW-uitkering aan met je DigiD. De aanvraag duurt dan ongeveer 30 minuten en je vult een digitaal formulier in. Uiterlijk 4 weken na de aanvraag krijg je een brief van het UWV met de beslissing over de WW-aanvraag. Daarin wordt aangegeven of je de WW-uitkering krijgt, hoe hoog de uitkering is en hoe lang de uitkering duurt. 

Hierna zul je minimaal 4 keer per 4 weken moeten solliciteren. Deze sollicitaties geef je via werk.nl door. 

Hoogte WW-uitkering

De hoogte van een WW-uitkering is de eerste 2 maanden 75% van het dagloon. Daarna wordt de hoogte 70% van he dagloon. Om het dagloon uit te rekenen deel je het maandloon door 21,75. Hierna kom je bijvoorbeeld bij een bedrag van €2500,- uit op een bedrag van €114,94 per dag.

Ook interessant:

Youngtimer regeling in 2021; zo zit het!

Reactie achter laten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}