februari 27

Wat is continu verbeteren voor productiebedrijven en waarom is het zo belangrijk?

  • Home
  • /
  • Kennisbank
  • /
  • Wat is continu verbeteren voor productiebedrijven en waarom is het zo belangrijk?

In dit artikel zal kort worden stilgestaan bij wat het continu verbeteren van productiebedrijven exact inhoudt, waarom dit nou zo ontzettend belangrijk is, en wat de beste manier daar voor is.

Voortdurende verbetering van de productie bestaat in de hoofdregel uit value stream mapping; het nemen van een reeds bestaand productieproces, dit kritisch te bekijken, om vervolgens te zoeken naar meerdere manieren om dit productieproces stapsgewijs te verbeteren. Daarbij is het belangrijk op te merken dat ook de kleine veranderingen daarbij waardevol kunnen zijn. Deze lijken op het eerste oog misschien niet zo spannend, maar als ze in samenhang worden bekeken, kunnen de kleine veranderingen samen toch voor een grote impact zorgen.

Voordelen continu verbeteren productiebedrijven

Productiebedrijven kunnen, door kleine voorzichtige stappen in de dagelijkse gang van zaken te nemen, al zorgen voor procesverbetering. Daarbij wordt tegelijkertijd risico’s vermeden die gepaard gaan met grote paardensprongen, welke uiteindelijk – als ze goed zijn – voor hetzelfde effect zorgen.

Andere voordelen zijn dat met deze continue manier van verbeteren over het algemeen lagere kosten gemoeid zijn. Daarbij hebben medewerkers soms moeite met grote veranderingen ineens, waardoor kleine, continue, verandering makkelijk voor hen is te accepteren. Bovendien kan het continue verbeteren van de productieprocessen bijdragen aan een veiligere werkomgeving en een hogere moraal onder de werknemers.

Wanneer processen worden geoptimaliseerd, kunnen werknemers efficiënter en veiliger werken, waardoor het risico op ongevallen en blessures wordt verminderd. Bovendien kunnen werknemers zich meer gewaardeerd voelen en meer betrokken zijn bij het bedrijf als ze zien dat het bedrijf streeft naar continue verbetering. Ook werk je op deze manier een betrouwbaarder werkproces in de hand; elke verandering kan rustig worden gecontroleerd. En als het fout gaat, kan snel worden bijgesteld. Ook zijn de kosten lager bij deze continue manier van procesverbetering.

Het doel

Het uiteindelijke doel van continue verbetering in de productie is een efficiëntere productie, zonder verspilling, ongeplande onderbrekingen en onnodige handelingen. Dit zal uiteindelijk resulteren in optimale automatisering en standaardisatie. Dat is het streven, end aar dienen alle veranderingen in het productieproces op gericht te zijn.

Uiteindelijk zal continue verbetering van het productieproces zorgen voor kostenbesparing. Door verspilling te elimineren en processen te stroomlijnen, kunnen bedrijven kosten besparen en hun producten tegen een lagere prijs aanbieden dan de concurrentie, terwijl ze nog steeds winst maken.

Ook kan het continue verbeteren van de productieprocessen de kwaliteit van de producten verbeteren. Dit kan de klanttevredenheid verhogen en de reputatie van het bedrijf verbeteren, waardoor het bedrijf meer klanten kan aantrekken en behouden.

Een les voor de toekomst

Het is een feit van algemene bekendheid dat continue verbetering een essentieel onderdeel is van een goed lopend bedrijf. Het zou in feite het belangrijkste onderdeel moeten worden van het DNA van productiebedrijven.

Het opbouwen van een cultuur van continue verbetering in de productie begint met het creëren van en werken aan een strategie die het beste bij de organisatie past. Deze strategie moet worden afgestemd op het bestaande productiemodel met behulp van tijd-JIT-productie, procesworkflows en het operationele hart van de organisatie.

Het bewijs van een stabiel plan voor continue verbetering, zit natuurlijk in het uiteindelijke resultaat. Positieve resultaten zijn alleen mogelijk als het plan realistisch, haalbaar en relevant is. Het wordt dan belangrijk om deze resultaten te kwantificeren om uiteindelijk te begrijpen of het plan voor continue verbetering heeft gewerkt of niet. Als het goed is, zullen de positieve resultaten motiveren om te blijven verbeteren. Want dat is de enige manier vooruit!

Ook interessant:

Reactie achter laten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}