september 14

Maximaal lenen kun je zelf uitrekenen


Iedereen kent het waarschuwingssymbool van het mannetje met een loden bal met euroteken. Samen met de tekst ‘let op! Geld lenen kost geld’ wijst het op de risico’s van lenen. Aanbieders van kredieten en geldleningen zijn verplicht deze disclaimer te plaatsen. Het is bedoeld om mensen bewust te maken van het feit dat geld lenen meer is dan alleen aflossen.

Rentevergoeding zijn verschillend

De rentevergoeding op leningen bedraagt maximaal 10 procent per jaar. Deze maatregel is tijdens de corona pandemie ingesteld. Voorheen was de maximale vergoeding gesteld op 14 procent. Tegelijkertijd is de rente op spaargelden nihil geworden, en dient er op hogere vermogens boeterente worden betaald. Toch zijn er verschillende leningen met eigen rentetarieven, zoals kortlopende leningen, persoonlijke leningen en doorlopende kredieten. Het meest voordelig zijn de persoonlijke leningen met een vaste looptijd. 

Leencapaciteit wordt kleiner

Het maximale bedrag wat geleend kan worden, wordt bepaald door de leencapaciteit. Het is in feite het deel van het maandelijks inkomen wat besteed kan worden aan de aflossing. De berekening die kredietverstrekkers hanteren zijn gebaseerd op leennormen die door de Vereniging van Financieringsondernemingen is vastgesteld. De laatste jaren zijn de normen aangescherpt. De ruimte in een inkomen wat aangewend wordt voor de aflossing is hierdoor kleiner geworden. Dit betekent in de praktijk dat mensen minder kunnen lenen.

Uitgebreid onderzoek en vast inkomen

De leennorm dient overkreditering te voorkomen. Mensen konden voorheen te veel lenen, waardoor problematische schuldsituaties konden ontstaan. Kredietinstellingen zijn verplicht om een uitgebreid onderzoek te doen naar de leencapaciteit. Hierbij speelt het inkomen een rol, maar ook de woonlasten en de gezinssituatie. Banken en andere kredietverstrekkers stellen als voorwaarde dat er sprake is van een vaste dienstbetrekking of een langdurig tijdelijk arbeidscontract. Ook wordt er altijd een toetsing gedaan bij het BKR.

Consumptieve kredieten lopen vooral bij kredietverstrekkers zoals de Defam. Het is één van de grootste kredietmaatschappij in Nederland en dochterorganisatie van ABN AMRO Bank. Defam heeft een eigen tool ontwikkeld, waarmee een maximale defam lening berekenen eenvoudig online te doen is. Op basis van die uitkomst kan een kredietaanvraag gedaan worden via het Nederlands Krediet Collectief. De maatschappij kent een aantrekkelijk rentetarief en duidelijke voorwaarden.

Ook interessant:

Reactie achter laten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}