januari 5

Alles over de arbeidsovereenkomst

 • Home
 • /
 • HR
 • /
 • Alles over de arbeidsovereenkomst

Als je met een nieuwe baan begint, is er altijd sprake van een arbeidsovereenkomst die je moet ondertekenen voor je begint met werken. In een arbeidsovereenkomst wordt duidelijk wat de verwachtingen zijn qua werkinhoud en de afspraken tussen jou en de werkgever. 

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst?

Allereerst zijn de afspraken die in een arbeidsovereenkomst staan altijd gebonden aan de wet. Deze mogen dus nooit slechter zijn dan wat er wettelijk is toegestaan, denk bijvoorbeeld aan het aantal arbeidsuren of het minimum loon. Tevens mogen deze afspraken niet slechter zijn dan wat er in de cao omschreven staat. 

Je werkgever moet schriftelijk de volgende zaken in de arbeidsovereenkomst vermelden: 

 • De naam en woonplaats van jou en de werkgever;
 • De plaats of plaatsen waar je werkt;
 • De functie of het soort werk dat u doet;
 • De datum van indiensttreding;
 • De duur van het contract (bij een tijdelijk contract);
 • Hoeveel uur je werkt (per dag of per week);
 • De hoogte van het salaris en wanneer dit wordt uitbetaald;
 • (Eventueel) de lengte van de proeftijd;
 • De hoogte van de vakantietoeslag;
 • Het aantal vakantiedagen;
 • De duur van de opzegtermijn;
 • (Eventueel) de pensioenregeling;
 • (Eventueel) een concurrentiebeding;
 • De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) als die van toepassing is;
 • Of er een sprake is van een cao en zo ja, welke; 
 • Of dit een uitzendovereenkomst is.

Voorwaarden arbeidsovereenkomst

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst bij de volgende voorwaarden: 

 • Je bent in dienst van de werkgever.
 • Je krijgt loon voor het uitgevoerde werk. Dit loon mag zowel in geld als in natura uitbetaald worden zoals bijvoorbeeld in de vorm van maaltijden of kost en inwoning. 
 • Je voert zelf het werk uit. 

Een schriftelijke overeenkomst is niet verplicht

Een arbeidsovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden afgesloten. Het is daarna echter wel verstandig om deze afspraken ook schriftelijk op papier te zetten als deze mondeling zijn besproken. Natuurlijk kun je dit ook zelf doen; je schrijft de gemaakte afspraken op en zet daar jouw handtekening onder. Vervolgens vraag je aan je werkgever om hetzelfde te doen. 

Geen arbeidsovereenkomst

Als er geen arbeidsovereenkomst is vastgelegd, dan kan er verwarring ontstaan over je werkzaamheden. Als je 3 maanden lang elke week minimaal 20 uur per maand werkt voor dezelfde werkgever, dan mag je ervan uit gaan dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat de werkgever tenminste minimumloon moet uitbetalen en je niet zomaar mag ontslaan.

Als de werkgever het er niet mee eens is, dan is het aan hem om te bewijzen dat er geen arbeidsovereenkomst is.

Ook interessant:

Youngtimer regeling in 2021; zo zit het!

Reactie achter laten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}