juli 30

Als ondernemer je financiële zorgen afdekken? Dit zijn je mogelijkheden.

  • Home
  • /
  • Ondernemen
  • /
  • Als ondernemer je financiële zorgen afdekken? Dit zijn je mogelijkheden.

Als werkgever krijg je te maken met allerlei financiële risico’s. Om te voorkomen dat deze financiële risico’s jouw onderneming onderuit kunnen halen, is het verstandig om werkgeversverzekeringen af te sluiten. Op die manier worden jouw financiële zorgen gedekt, wanneer er onverwacht iets misgaat met jouw onderneming. In dit artikel lees je welke werkgeversverzekeringen aan te raden zijn.

1.Verzuimverzekering

Als werkgevers van één of meerdere werknemers is de kans aanzienlijk dat je te maken krijgt met ziekteverzuim. Ziekteverzuim is namelijk een veelvoorkomend bedrijfsrisico. Het is simpelweg zo dat een zieke werknemer geld kost. Met name als een werknemer langdurig ziek of zelfs gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Een verzuimverzekering dekt in zo’n geval de loondoorbetalingtermijn van 104 weken (2 jaar). Ook kun je ervoor kiezen om werkgeverslasten mee te verzekeren. De meeste verzuimverzekeraars, waaronder verzuimspecialist Sazas, bieden bovendien ondersteuning bij het voorkomen van ziekteverzuim en de re-integratie van tijdelijk arbeidsongeschikte werknemers.

2.Aansprakelijkheidsverzekering

Werknemers kunnen tijdens hun werkzaamheden per ongeluk schade veroorzaken door het maken van fouten, nalatigheid of onvoorzichtigheid. De schadeclaims die daaruit voort kunnen komen zijn in beginsel voor rekening van de werkgever. Een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) dekt in zo’n geval de kosten van dergelijke schadeclaims. Voor ondernemingen binnen de zakelijke dienstverlening is tevens een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) aan te raden. Met deze verzekering wordt financiële schade na een beroepsfout afgedekt, zoals het geven van een verkeerd advies of het maken van een (financieel-)administratieve fout.

3. Ongevallenverzekering

Bedrijfsongevallen gebeuren in iedere sector: een ongeluk zit namelijk in een klein hoekje. Als een werknemer door een bedrijfsongeval blijvend invalide raakt of zelfs overlijdt, kan de werkgever hier financieel voor aansprakelijk worden gesteld. Het gaat om alle ongevallen die zijn gebeurd op de werkvloer, tijdens het uitvoeren van werkzaamheden of gedurende het woon-werkverkeer. De werkgever kan in zo’n geval verplicht worden gesteld om een schadevergoeding uit te keren. Dit financiële risico kun je als werkgever afdekken met een Ongevallenverzekering. Deze verzekering dekt de kosten van de schadevergoeding die aan de getroffen werknemer of zijn nabestaanden uitgekeerd dient te worden.

Ook interessant:

Reactie achter laten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}